เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว


1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ใช้อ้างถึงข้อมูลที่ระบุได้ของแต่ละบุคคล ทั้งบางส่วนหรือเทียบเท่ากับข้อมูลดังต่อไปนี้

1.1 ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, หรือที่อยู่ซึ่งได้มาจากการสมัครสมาชิกในเว็ปไซต์เพื่อเข้าสู่คอร์สเรียน


2. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบในเว็ปไซต์เพื่อเข้าเรียนคอร์สออนไลน์

2. เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อไป